Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Rádi čteme

28.11.2015 15:48

Většinu dětí z třídy 2.A opravdu čtení baví. Každý měsíc předvedou jednu svojí přečtenou knihu, dokáží o ní krátce pohovořit a udělat krátký zápis do svého čtenářského deníku. Někteří pilní čtenáři dokáží za měsíc přečíst i 3 tenčí knihy. Abych tento zájem udržela i dál, vypravili jsme se do knihovny na Opatově.

  Ve čtvrtek jsme byli v knihovně na Opatově .Viděli jsme interaktivní pořad o ilustracích a ilustrátorech . Pořad byl moc hezky koncipován, od počátků písma a kreseb až po současnost. Děti se tak "ve zkratce " dozvěděly o postupném vývoji písma a knih vůbec, Bylo vidět, že je to zajímá a měly i trefné odpovědi na otázky paní knihovnice.Také si po přečtení krátké ukázky zkusily ilustrovat. Následovala prohlídka knihovny a artotéky.

M.Pešková