Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Prvouka 2.B

14.01.2015 22:56

V rámci prvouky – dopravní výchovy se 2. B zúčastnila exkurze po pražských nádražích – Florenc, Wilsonovo (Hlavní nádraží) a Masarykovo. Děti si našly spoje, kterými by chtěly jet a podívaly se, kde si koupí jízdenka, našly si i nástupiště. Do školy se vracely vlakem do Běchovic. Všem se tato výuka prvouky moc líbila.