Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

První školní den

05.09.2016 09:07

Prvního září jsme zahájili nový školní rok přivítáním nových prvňáčků do naší školy.

Tento slavnostní akt se konal, již tradičně, v tělocvičně školy. Do tělocvičny nejprve usedli všichni žáci vyšších ročníků pod vedením svých třídních učitelů. Zadní polovinu tělocvičny zaplnili rodiče a prarodiče nových žáků.

Po úvodním přivítání panem ředitelem a krátkém proslovu pana starosty, který se celé ceremonie aktivně účastnil, přivedla paní učitelka Kašparová nejprve žáčky připravné třídy. Každé dítě dastalo dárek s pomůckami pro nový školní rok.

Pak byla zahájena hlavní část ceremoniálu. Žáci deváté třídy, kteří mají před sebou poslední rok školní docházky, postupně přiváděli nové žáčky ze všech prvních tříd. Každé dítě bylo přivítáno potleskem ostatních žáků. Pan ředitel představil jmenovitě každého žáčka, přivítal ho do školy a pan starosta mu předal balíček s pomůckami. Deváťáci se vrátili pro další děti a prvňáčci se shromáždili u své nové paní učitelky. Tak to pokračovalo, dokud nebyl i ten abecedně poslední žáček přivítán do školy.

Na závěr pan ředitel popřál všem zúčastněným mnoho úspěchů do nového školního roku a oficiálně odstartoval nový školní rok. Paní učitelky postupně odvedly své třídy do připravených učeben, kde zahájily běžnou školní práci.

Několik fotografií ze zahajovacího ceremoniálu naleznete ve fotogalerii.