Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

První školní den školního roku 2020/21

25.08.2020 16:57

Vážení rodiče,

vzhledem k opatřením zavedeným MZ a MŠMT od 1.9.2020 v souvislosti s nemocí Covid-19 ustupujeme, ač neradi, pro letošní školní rok od slavnostního zahájení v tělocvičně školy. (Jenom žáků je přes 500 a hromadné akce uvnitř budou povoleny pouze do počtu 500.). První školní den letošního školního roku tedy proběhne ve třídách.

Shromažďování žáků před školou bude mezi 7:40 a 7:55. V 8:00 musí být již žáci ve svých třídách. Žáci přípravné třídy, prvního ročníku, 4.B a šestých tříd se shromáždí před školou, kde si vyhledají svého třídního učitele, který bude mít u sebe ceduli s označením třídy. Pro vstup do školy pro všechny žáky se bude prozatím stále využívat vstup "starou vrátnicí" (vchod směrem od sokolovny).

Ostatní žáci pokračují v učebnách, které navštěvovali v loňském školním roce, a proto mohou vstoupit do školy a odebrat se do svých tříd. Pokud je žák nový a nepatří do žádné z výše uvedených tříd, zeptá se některého z učitelů, kde má svoji učebnu.

Prosíme všechny žáky, aby dodržovali základní hygienická opatření.

Rodiče žáků přípravné třídy a prvních tříd, kteří se budou chtít účastnit prvního školního dne svého dítěte, mohou vstoupit do školy po vstupu třídy vedené konkrétní paní učitelkou. V takovém případě ale prosíme, aby se všichni rodiče a zákonní zástupci  ve škole pohybovali pouze s rouškou. V opačném případě bychom je museli z budovy školy vykázat.

Rodiče žáků ostatních tříd do školy nebudou vstupovat.

Výuka první školní den bude pro přípravnou třídu a první třídy v rozsahu jedné vyučovací hodiny, ostatní třídy školy v rozsahu dvou vyučovacích hodin. Pro první stupeň bude po této době v provozu družina a školní klub.

Od druhého školního dne bude výuka prvního stupně v rozsahu čtyř vyučovacích hodin a druhého stupně v rozsahu pěti vyučovacích hodin, a to až do konce týdne. Tento čas bude využit pro úkony, které nebylo možno vykonat na konci školní roku, jako vrácení učebnic a získáních nových a pod. Učebnice se budou vracet již ve středu 2.9..

Mgr. Jan Mareš - ředitel ZŠ