Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

První informace k zahájení prezenční rotační výuky žáků prvního stupně.

07.04.2021 11:51

Vážení rodiče, jak víte, včera vláda ČR rozhodla, že od 12.4. bude obnovena prezenční výuka žáků přípravné třídy a prvního stupně za specifických podmínek.

Přípravná třída bude mít pravidelnou prezenční výuku.

První stupeň bude mít rotační výuku, což znamená, že polovina tříd bude mít prezenční výuku v prvním týdnu a distančním výuku ve druhém týdnu a druhá polovina naopak.

V týdnu od 12.4. tak zahajují prezenční výuku tyto třídy: 0.A, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 5.A a 5.B.

V týdnu od 19.4. budou mít prezenční výuku třídy: 0.A, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B a 5.C.

Všichni žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky ve kterémkoliv týdnu, budou muset mít po celou dobu pobytu ve škole zakryty ústa a nos chirurgickou rouškou, nanorouškou nebo respirátorem třídy FFP2. (S vyjímkou času, kdy budou svačit, nebo obědvat.)

Všichni žáci, kteří se budou účastnit prezenční výuky, jsou povinni absolvovat 2 x v průběhu týdne samotestování. To bude probíhat podle instruktážního videa. Dostali jsme testy LEPU Medical (viz instrktážní video dole). V případě žáků přípravné třídy, prvních, druhých a třetích tříd může být samotestování přítomen zákonný zástupce žáka a testování může být provedeno za jeho asistence.

Z tohoto testování jsou vyjmuti žáci, kteří prokazatelně prodělali Covid a u nichž neuplynulo více než 90 dní od prvního pozitivního RT-PCR testu.

Dále budou z tohoto testování vyjmuti žáci, kteří doloží negativní výsledek PCR/antigen testu ne staršího než 48 hod..

Pokud zákonní zástupci nesouhlasí s testovaním jejich dětí, mohou si dítě ponechat doma (totéž platí pro povinné nošení roušek). V takovém případě bude jejich nepřítomnost ve škole považována za omluvenou. Učitel těmto žákům poskytne podklady pro samostudium. V týdnu prezenční výuky třídy nebude probíhat pro tuto třídu on-line výuka.

Další podrobné informace o organizaci budou k dispozici odpoledne zde.

www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20