Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Provoz školy od 17.5.2021

11.05.2021 14:24

Od pondělí 17.5. přechází škola do normálního plného režimu podle platného rozvrhu.

Do školy nastupují žáci všech tříd prvního i druhého stupně. Tímto nařízením se ruší rotační výuka.

Všichni žáci jsou povinni, při prvním vstupu do školy v daném týdnu, absolvovat antigenní test. Testování proběhne pro všechny žáky třídy současně v kmenové učebně třídy za přítomnosti učitele vyučujícího ve třídě první vyučovací hodinu. Druhé testování ve čtvrtek se již nebude konat. 

Všichni žáci i další pracovníci školy jsou povinni mít po celou dobu pobytu v budově školy zakryty dýchací cesty respirátorem, chirurgickou rouškou nebo nanorouškou.

S návratem všech žáků do školy se ruší možnost odběru obědů u výdejového okénka.

Tělesná výchova bude pouze venku na školním hřišti. Stále není možno využívat šatny a sprchy u tělocvičny.

Vzhledem k tomu že bylo zrušeno omezení zabraňující míchání žáků z různých tříd, je od pondělí v plném rozsahu obnovena výuka volitelných předmětů. 

Školní družina i školní klub zahajují provoz v běžném předcovidovém režimu (samozřejmě s testováním a rouškami).

Vzhledem k dlouhé době, po kterou nebyl školní klub v provozu, prosím všechny zájemce o školní klub, aby svůj zájem o využití školního klubu sdělili prostřednictvím e-mailu: mertova@zsdubec.cz paní vedoucí vychovatelce.

Od 24.5.2021 bude obnovena možnost výběru oběda z nabídky dvou jídel.