Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Provoz školy od 12.10.2020 do 1.11.2020

09.10.2020 11:05

Na základě nařízení MŠMT-39185/2020 zavádí naše škola následná opatření:

První stupeň ZŠ se bude učit dle stávajícího rozvrhu. Hodiny hudební výchovy budou realizovány bez zpěvu a hodiny tělesné výchovy pouze ve venkovních prostorech. Podzimní prázdniny byly rozšířeny o dny 26. a 27. 10. V těchto dnech bude škola pro žáky uzavřena.

Školní družina i výdej obědů bude probíhat ve stejném režimu jako doposud, pouze zájmové kroužky v tomto období nebudou.

Druhý stupeň ZŠ: 

V týdnu od 12.10. do 16.10. bude uzavřen sedmý a devátý ročník. Pro třídy těchto dvou ročníků bude probíhat distanční výuka prostřednictvím Google Classroom, dle pokynů jednotlivých vyučujících (Distanční výuka nemusí být primárně on-line výuka. On-line je pouze jedna z možných forma distanční výuky.). Pro šestý a osmý ročník bude probíhat normální prezenční výuka ve škole dle stávajících rozvrhů s výjimkou odpoledních hodin Tv a Hv, které odpadají.

V týdnu od 19.10. do 23.10. bude uzavřen šestý a osmý ročník. Pro třídy těchto dvou ročníků bude probíhat distanční výuka prostřednictvím Google Classroom, dle pokynů jednotlivých vyučujících. (Distanční výuka nemusí být primárně on-line výuka. On-line je pouze jedna z možných forma distanční výuky.) Pro sedmý a devátý ročník bude probíhat normální prezenční výuka ve škole dle stávajících rozvrhů s výjimkou odpoledních hodin Tv a Hv, které odpadají.

Podzimní prázdniny byly rozšířeny o dny 26. a 27. 10. V těchto dnech bude škola pro žáky uzavřena.

Důležité upozornění: Distanční výuka je ze zákona pro všechny žáky povinná. Pokud by někdo z žáků měl takové technické problémy, které by mu bránily v absolvování distanční výuky, obrátí se zákonní zástupci na ředitele školy a budeme hledat řešení umožňující absolvování distanční výuky v plném rozsahu.

Stravování žáků druhého stupně ve školní jídelně. 

Vzhledem k organizování výdeje ve školní jídelně není možné, aby žáci, kteří jsou na distanční výuce, docházeli do školní jídelny na obědy. Existují proto tři možnosti, jak tuto situaci řešit:

  1. Rodiče odhlásí žáka ze stravování na dobu nezbytně nutnou. Dnes (v pátek) to bude možné i na pondělí.
  2. Žák se dostaví k zadnímu vchodu do školní kuchyně v čase od 10:30 do 11:30 s nosičem na jídlo nebo kastrůlkem. V tomto čase bude probíhat výdej obědů domů.
  3. Pokud má žák sourozence, který ve stejném čase pobývá v budově školy, může přinést ráno při nástupu do školy označený (jménem a třídou strávníka) nosič na jídlo do školní jídelny a vyzvednout si jej pro svého sourozence v době, kdy bude sám na obědě. Upozorňujeme, že pokud takové dítě setrvává delší dobu ve školní družině, školní kuchyně nemůže ručit za to, že se za tuto dobu jídlo nezkazí.
Po dobu omezení provozu školy bude školní jídelna vařit pouze jedno jídlo, bez možnosti výběru.
 
Mgr. Jan Mareš
ředitel ZŠ