Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Provoz školní družiny v prvních školních dnech

30.08.2016 09:43

Provoz školní družiny je zajištěn již od 1.9. a to ranní družina od 6:30 do 8:00, odpolední družina ve čtvrtek navazuje na vyučování tedy od cca 9:30 do 17:00, v pátek pak opět v návaznosti na ukončení vyučování do 17:00.