Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Prosíme o ohleduplnost

16.12.2020 10:32

Vážení rodiče,

prosíme vás o ohleduplnost vůči ostatním žákům a zaměstnancům školy. Řada z nich patří do rizikových skupin, ať již z důvodu věku, nebo ze zdravotních důvodů. Řada našich žáků a zaměstnanců má ve svém okolí blízké, kteří by mohli být, v případě onemocnění nemocí Covid-19, v ohrožení života a my všichni zcela chápeme jejich obavy.

Jak víte, MZ a MŠMT nařídilo pro školy speciální opatření, která se snažíme v maximální míře dodržovat, a možná i z toho důvodu jsme dosud nezaznamenali v rámci školy žádné šíření viru.

Některé pokyny Hygienických stanic se nám z tohoto pohledu zdají poněkud nesourodé s opatřeními nařízenými pro školy.

Prosíme vás proto, pokud víte nebo máte informaci, že vaše dítě bylo v kontaktu s osobou, která má onemocnění Covid-19, neposílejte ho do školy po dobu deseti dnů od posledního kontaktu s touto osobou bez ohledu na to, že vám z Hygieny řeknou, že když mělo vaše dítě a druhá osoba roušku a dodrželi odstup 2 m, že vlastně k žádnému kontaktu nedošlo a vše je v pořádku.

Jedině tak budeme schopni zajistit co nejmenší výluky z běžného prezenčního vzdělávání na naší škole.

Děkuji za pochopení

Mgr. Jan Mareš

ředitel ZŠ