Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Projekty Erasmus+

30.01.2023 21:18

Naše škola získala v minulém školním roce akreditaci Erasmus+, takže i nadále

můžeme pracovat na několika paralelně probíhajících projektech, zaměřených na komunikaci našich žáků s žáky zahraničních škol.

Kromě dlouhodobého projektu Art It Out, do kterého jsou zapojeni žáci 5. a 6. ročníku, pokračujeme po covidové přestávce v projektu Friendship Between Children from Different Countries.

Tento projekt je určený pro žáky 8. a 9. tříd. Hlavním komunikačním jazykem je angličtina. V listopadu se uskutečnil týdenní výměnný pobyt našich deváťáků ve španělské Valencii. Po návratu sdíleli svoje zkušenosti, poznatky a dojmy se spolužáky a všemi žáky 8. ročníku. Vytvořili několik zdařilých prezentací, videí, plakátů a vlastnoručně vyrobený ilustrovaný deník. Podělili se s námi o zážitky z hostitelských rodin, ve kterých byli jednotlivě ubytováni. Doposud si dopisují se svými španělskými vrstevníky a těší se na jaro, kdy do Prahy přiletí skupina španělských žáků s pedagogickým doprovodem.

V listopadu 2022 byla zároveň dohodnuta spolupráce všech žáků 8.ročníku s vrstevníky z Nizozemska.

V rámci hodin konverzace v AJ si žáci připravovali témata pro e-mailovou komunikaci v angličtině a také prezentace o naší škole. Při mediální výchově žáci natočili několik videí s anglickým komentářem o ZŠ Dubeč. Na příští školní rok byl plánován opět týdenní výměnný pobyt.

V lednu 2023 proběhlo 6 hodinových videokonferencí s nizozemskou školou.

Bohužel zahraniční škola nedodržela některá dohodnutá pravidla, mj. do projektu zapojila mnohem mladší žáky. Proto jsme byli nuceni k 27.lednu spolupráci s Nizozemskem ukončit.

Nyní intenzivně hledáme náhradu v podobě jiné evropské partnerské školy.

Věříme, že se to brzy podaří, neboť tyto aktivity přispívají ke zvýšení zájmu dětí o studium angličtiny a dalších cizích jazyků. Jsou úžasnou motivací, o čemž svědčí i velký ohlas ze strany rodičů žáků.

 

A. Kondelíková, koordinátorka projektu Erasmus+