Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Projekt "Výroba a recyklace" v 5.A

04.05.2015 17:28

Ve třídě 5.A probíhá projekt "Výroba a recyklace". Jak se vyrábí železo, papír, plast a sklo žáci nejprve ve skupinkách nastudovali, poté každý jednotlivec vysvětlil svým třem spolužákům svoji výrobu a dozvěděl se, jak se vyrábí zbylé tři produkty. Následně každá skupina zpracovala plakát o výrobě a společně třídě odprezentovala svoji výrobu. V tomto týdnu budeme sledovat, jak se naše materiály dají recyklovat a co se dá vyrobit z věcí, které již dosloužily. Nejen, že se dozvídáme nové informace, pracujeme ve skupinách, učíme se sebereflexi, hodnocení a sebehodnocení, ale i dovednosti řečnické, vystoupit před třídou, mluvit zpaměti a především vzájemné spolupráci.Všechny naše práce si můžete prohlédnout v naší třídě.