Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Projekt "Bezpečné cesty do školy"

30.01.2019 11:03

Vážení rodiče,

v průběhu měsíce ledna jsem vás informoval o možnosti školy vstoupit do projektu "Bezpečné cesty do školy" zastřešovaném organizací Pražské matky. Zdálo se nám, ve spolupráci s panem místostarostou Tregnerem, že projekt, jehož záměrem je zvýšení bezpečnosti dětí, je něco, co má smysl podpořit. Na základě této úvahy jsem prostřednictvím KRPŠ oslovil vás, rodiče našich žáků. 

Bohužel se po bližším prozkoumání podmínek projektu ukazuje, že je celé zadání koncipováno tak, že není v našich technických a organizačních možnostech splnit všechny požadavky zadání a dostat tak alespoň minimální šanci na získání benefitu, který projekt nabízí. (V rámci Prahy budou vybrány pouze tři školy, které získají podporu.)

Po zvážení všech pro a proti jsme se proto rozhodli do projektu nevstupovat.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Jan Mareš, ředitel ZŠ