Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Pro zvířátka :-)

22.10.2023 10:04

Děti ze třídy 2.A za pomoci některých žáků tříd 4.A a 5.A nasbíraly a předaly myslivcům velké množství kaštanů, bukvic a žaludů.

Zvířatům z okolí Křivoklátu tímto pomohou lépe přečkat období zimy. Všem sběračům a také "nosičům" děkujeme.