Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Přijímací řízení žáků 9. tř.

26.05.2013 20:52

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2012/2013

V letošním školním roce končí docházku 31 žáků z 9.třídy.

K dalšímu studiu se rozhodli a byli přijati:

1) SOU    –     dopravní          2 žáci

                        technické        1

                        služby              1

                        chovatel          1

                        gastro             1         

2) SOŠ                -    výtvarné a grafické       2                                

3) GYMNÁZIA                                                 1

                     sociální práce a pedag.            3

                     gastro                                         3

                     práce pro EU                             3

                    OA                                               5

                     logistika                                     2

                     elektro                                        1

                     stavební                                      2

                     zdravotnická                               2

                     dopravní                                      1