Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Přijímací řízení do 6. tříd školního roku 2018/19

02.05.2018 14:14

Testy pro nové uchazeče o přijetí do šestých tříd školního roku 2018/19 se budou konat v ZŠ Starodubečská 413 ve čtvrtek 17.5.2018 od 10:00

Při příchodu ke škole zvoňte na paní hospodářku, nebo paní zástupkyni.