Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Přihlášky a čestná prohlášení pro žáky prvního stupně a přípravné třídy.

14.05.2020 09:28

Vážení rodiče,

k tomu, aby se vaše dítě mohlo účastnit prezenční výuky od 25.5., je třeba vyplnit a podepsat přihlášku a také čestné prohlášení. Bez odevzdání těchto dokumentů, nejpozději do 19.5., nebude vaše dítě zařazeno do příslušné skupiny a vpuštěno do školy. Později doručené přihlášky nebudou akceptovány.

Organizace výuky a pravidla, která je nutno dodržovat, jsou popsány v následujícím článku.

Přihlášky a čestná prohlášení vyplňte, podepište a nejpozději do 19.5. odešlete prostřednictvím emailu své třídní učitelce.

Přihláška

Čestné prohlášení

Mgr. Jan Mareš