Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Preventivní screeningové testování

18.08.2021 14:38

Z nařízení MZd a MŠMT proběhne v naší škole 3krát po sobě screeningové testování žáků antigenními testy.

Dne 1. září budou testování všichni žáci druhého až devátého ročníku.

Dne 2. září budou testování všichni žáci přípravné třídy a prvního ročníku. (Toto testování proběhne za spolupráce s rodiči, kteří žáky přivedou do školy.)

Dne 6. a 9. září bude provedeno testování všech žáků školy.

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19. Dále jej nemusí absolvovat žáci, kteří doloží platný negativní test z odběrového místa.

Žáci, kteří odmítnou absolvovat screeningové testování, musí musí mít ve škole zakryty dýchací cesty respirátorem nebo nanorouškou po celou dobu pobytu v budově školy, a to i ve třídě, kde ostatní žácí mít zakryté dýchací cesty nemusí, s vyjímkou doby, kdy jí nebo pijí. V době, kdy jí a pijí, však musí sedět a dodržovat od ostatních spolužáků minimální vzdálenost 1,5 m. Dále nesmí cvičit, pokud hodina probíhá v budově, a nesmí zpívat.