Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Preventivní program pro žáky sedmých ročníků

31.10.2018 14:50

Divadlo U Hasičů se ve čtvrtek 25.10. stalo centrem prevence šikany, kyberšikany a sociálně patologických jevů ohrožujících mládež. Těmto tématům se ve své přednášce věnoval mjr. JUDr. Jaromír Badin, vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství Policie hlavního města Prahy.

Seznámil žáky se základy trestní zodpovědnosti, s kriminalitou páchanou dětmi a na dětech a upozornil žáky na úskalí užívání internetu. Svůj výklad doplnil o velmi působivé zážitky a zkušenosti ze své dlouholeté praxe.Cílem přednášky bylo naučit žáky pohybovat se na sociálních sítích tak, aby rozpoznali hrozící nebezpečí a nestávali se příštími oběťmi. Na závěr žákům připomněl, že důležité je o daných problémech hovořit a nebát se na ně upozornit.