Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Preventivní program -PREVENCE NÁSILÍ

03.02.2022 13:57

Strach je začátkem konce…..zlu se nesmí ustupovat.

Každý z nás se může stát obětí násilí, ať u fyzického nebo psychického. Každý také může násilí působit.Naše čtvrté třídy se ve škole zúčastnily prožitkového představení. Žáci si vyzkoušeli pomocí technik prožitkové pedagogiky, jak reagovat v situaci, kdy se stanou potenciální obětí násilného chování s cílem se takovémuto chování vyhnout. Také se naučili rozeznávat hranici mezi násilím a asertivním chováním. Dále se seznámili s pojmy emoce, agrese a násilí.