Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Preventivní přednášky s Policií ČR

25.03.2019 11:01

 

Již potřetí v tomto čtvrtletí nás navštívil nprap. Jaroslav Bican. Třídy, ve kterých realizoval své přednášky jsou: 0., 1.C, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B. 4.C, 5.A, 6.A a 6.B. A téma? Různé. Vycházeli jsme z aktuálních potřeb tříd, protože každá třída je jedinečná a má jiné třídní klima a potřeby. Nejčastěji se řešily vztahy ve třídě, šikana, dobré jméno školy či krádeže. Řešilo se i to, jak se děti mají chovat po opuštění školy, včetně následků závadového chování. Děti byly přednáškami velmi zaujaty a věříme, že se do budoucna poučily.

Doufáme, že i v dalších měsících si na nás nprap. Bican udělá čas :)))