Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Přednášky MP hl.m.Prahy

20.09.2021 14:34

Konečně jsme se dočkali……

Letos k nám už v září zavítali policisté z MP hl.m. Prahy, abychom si po dlouhé době mohli užít jejich přednášky na téma šikana, závislosti, návykové látky, vandalismus…..

Policisté besedovali s žáky od 5. - do 9. tříd.

Dětem se tyto besedy vždy moc líbí a těší se na další setkání.