Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Přednáška zaměřená na problematiku HIV a AIDS a dalších sexuálně přenosných infekcí

24.03.2022 14:31

V osmých a devátých třídách se tento týden uskutečnila přednáška zaměřená na problematiku HIV a AIDS a dalších sexuálně přenosných infekcí. Od lektora se žáci dozvěděli, jak se před sexuálně přenosnými infekcemi chránit, jak se infekce léčí, jaký je život osob žijících s HIV i dalšími infekcemi, ale i o tom, jaké o různých infekcích a způsobech jejich přenosu kolují mýty a jakým způsobem předcházet stigmatizaci HIV pozitivních.

Po besedě žáci mohli pokládat dotazy lektorovi, který na ně trpělivě odpovídal. Program byl velmi zajímavý a poučný.