Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Přednáška o extrémismu v 8.A, 9.A, 9.B

20.04.2016 20:00

Ve středu 13.4. a 20.4. se na naší škole uskutečnily besedy o extremismu, násilí, nenávisti s panem Bc. Davidem Lebedou z občanského sdružení Imperativ. Žáci osmé třídy a dvou devátých ročníků se dozvěděli informace o tom, co je pravicový a levicový extremismus, jak extremisty poznat, jaké jsou jejich cíle. Lektor se dotkl i symbolů neonacistů, historie, nezapomněl připomenout tresty za propagaci rasismu, podněcování atd.  Ve videoukázkách se pan Lebeda věnoval diváckému násilí, střetům neonacistů, anarchistů s policisty, zmínil i nebezpečí náboženského extrémismu (sekty, současnou situaci ohledně migrantů). Vzhledem k tomu, že pan Lebeda byl dříve členem protiextremistického oddělení, jež se bojem proti extremismu zabývá, mohl uvádět i konkrétní informace z praxe.

Podle ohlasů ze žákovských lavic si dovoluji napsat, že se přednáška velmi líbila a já doufám, že si z ní žáci odnesli ponaučení, nové vědomosti, vyvarují se cizích chyb a nezapomenou si nikdy vytvořit svůj vlastní názor na věc! Děkuji za návštěvu panu Lebedovi a budu se těšit na podzim, kdy k nám opět zavítá s tématem stalkingu. Zároveň žáky chválím (nejen já) za výborné chování a věcné dotazy!

P.T.