Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Prevence rizikového chování v 8.A a 9.A

10.04.2014 20:07

V rámci primární prevence rizikového chování absolvovala naše třída a 9. A programy s názvy „Preventivní péče v oblasti gynekologie - holky  a Prevence HIV/AIDS a pohlavně přenosných chorob - kluci“. Formou přednášek a otevřených dialogů s lektory jsme prožili 90 minut v uvolněné atmosféře a bez ostychu. Každý z nás tak pokročil o kousek dál na cestě k dospělosti a kromě získaných cenných informací si uvědomil důležitost vlastního rozhodování a zodpovědnosti. Přednášejícím ze Státního zdravotnického ústavu Praha moc děkujeme! Žáci 8. A