Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Předběžné výsledky zápisu do prvních tříd

20.04.2018 12:06

Vážení rodiče,

abychom předešli zbytečným dohadům a spekulacím, rozhodli jsme se poskytnout tuto informaci s předstihem před definitivním uzavřením zápisů. 

K zápisu do prvních tříd pro školní rok 2018/19 dorazilo 103 zájemců o přijetí. Z tohoto počtu je 20 žádostí o odklad školní docházky. Ze zbývajících 83 žádostí je 68 zájemců ze spádové oblasti a zbývajících 15 mimo spádovou oblast Dubeč a Dubeček.

Škola deklarovala 56 volných míst pro přijetí nových žáků. Tento počet je převýšen o 12 zájemců ze spádové oblasti, které by za stávajícího stavu nebylo možno přijmout.

Nepropadejte však panice.

Ve spolupráci s vedením městské části Praha - Dubeč hledáme řešení, které by umožnilo přijetí všech dubečských dětí k základnímu vzdělání v dubečské základní škole, a abychom tak předešli nepříjemnému faktu losování mezi dubečskými dětmi, které nám v této chvíli hrozí.

Vedení městské části Praha - Dubeč je po celou dobu mého působení na této škole velmi vstřícné a maximálně podporuje rozvoj i nárůst kapacity základní školy. Proto věřím, že se i v tomto případě najde vhodné řešení vzniklé situace.

Mgr. Jan Mareš - ředitel ZŠ