Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Předání zápisového lístku - informace

17.03.2021 19:26

Zde jsou informace ohledně vydávání ZL:

rozpis vydávání ZL:

pondělí 29. 3. – 14.00 – 17.00 hod. - pí uč. I. Vítková

úterý 30. 3. – 14.00 – 17.00 hod. - pí uč. L. Haubeltová

středa 31. 3. – 14.00 – 17.00 hod. - pí uč. A. Vlčková

ZL bude vydán oproti podpisu žáka/žákyně nebo zákonného zástupce.

Opět si vás budeme vyzvedávat u postranního vchodu (u staré vrátnice) jako v případě předávání přihlášek. Zvoňte na zvonek hospodářka - vlevo dole.

Z důvodu koronavirové situace si přineste, prosím, vlastní propisku. Děkujeme.

 

ZL slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Svůj úmysl vzdělávat se v dané škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním ZL řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (rozhodnutí přijímacího řízení budou vyhlášeny nejdříve 19. května 2021).

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek. V případě ztráty nebo zničení ZL zažádá zákonný zástupce o náhradní ZL, který obdrží ve škole po předložení žádosti a čestného prohlášení, že původní ZL neuplatní ve střední škole.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. 

To neplatí v případech kdy:

  • uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání;
  • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické“ střední škole.

ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

V případě jakýchkoliv dotazů pište na naše emailové adresy.