Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Předání podkladů pro domácí výuku

11.03.2020 12:07

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření škol v celé ČR na dosud nespecifikovanou dobu je třeba zajistit pokračování výuky alespoň v omezeném režimu. Rámcové a ani školní vzdělávací plány se tímto opatřením nemění a žáci by měli získat stanovené vědomosti bez ohledu na to, zda jsou fyzicky přítomni v budově školy.

Učitelé proto dostali pokyny, jakým způsobem mají předávat a případně kontrolovat informace a práci. Vše bude probíhat elektronicky a jednotliví učitelé vás budou informovat o konkrétních postupech a využitých prostředcích (web, e-mail, elektronická žákovská knížka, google-classroom apod.).

Děkuji za pochopení.

Mgr. Jan Mareš.