Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Prázdninová družina

01.02.2017 10:08

Stejně jako v minulém roce i letos bude škola organizovat prázdninovou družinu. Ta se uskuteční v termínu od 3.7.2017 do 14.7.2017 a to vždy od 7:00 do 16:00. Vedením prázdninové družiny je pověřena paní vedoucí vychovatelka Renata Pěknicová.

Prázdninová družina je určena žákům 1. - 4. ročníku, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají kam své dítě v začátku letních prázdnin umístit. Cena za jeden den bez jídla, případné dopravy a vstupného na plánované akce je 200,- Kč. Dny ve kterých bude dítě družinu navštěvovat, je nutno vyznačit při přihlášení a do konce měsíce března zaplatit příslušnou částku. V případě, že dojde ke stornování přihlášky do 31.5.2017, bude částka vrácena. Při pozdější odhlášce, nejpozději však týden před zahájením prázdninové družiny, bude vráceno 50% zaplacené částky. Při odhlášce v průběhu posledního týdne bude 50% částky vráceno pouze v případě, že se podaří zaplnit uvolněné místo z řad náhradníků.

Vhledem k plánovanému programu bude počet míst v jednotlivých dnech omezen na 24 žáků. Zápis proběhne v pondělí 20.2.2017 od 17:15 do 18:00 v 5. oddělení školní družiny (boční vchod do školy).

Při přijímání mají přednost žáci zaměstnaných samoživitelů a dále žáci jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni.

Bude-li v den přihlášek na některý den více než limitní počet zájemců, bude o přijatých rozhodnuto losem v rámci skupiny zájemců. Další uchazeči se posunou do pozice náhradníků.

Pokud nedojde v den přihlášek k naplnění stavu budou další zájemci přijímáni v následujících dnech v pořadí v jakém podají přihlášku.

Informační schůzka o organizaci prázdninové družiny proběhne dne 20.2.2017 od 17:30 ve školní družině.