Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Prázdninová družina

12.01.2016 14:20

Stejně jako v minulém školním roce i letos bude škola organizovat prázdninovou družinu. Ta se uskuteční v termínu od 1.7. do 15.7. 2016 a to vždy od 7:00 do 16:00. Vedením prázdninové družiny je pověřena pani vedoucí vychvatelka Renata Pěknicová.

Prázdninová družina je určena žákům 0. - 5. ročníku, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a nemají kam své dítě v začátku letních prázdnin umístit. Cena za jeden den bez jídla, případné dopravy a vstupného na plánované akce je 200,- Kč. Dny ve kterých bude dítě družinu navštěvovat je nutno vyznačit při přihlášení a do konce měsíce února zaplatit příslušnou částku. V případě, že dojde ke stornování přihlášky do 31. 5. 2016, bude částka vrácena. Při pozdější odhlášce, nejpozději však týden před prvním dnem odhlášky, bude vráceno 50% zaplacené částky. Při odhlášce v průběhu posledního týdne bude 50% částky vráceno pouze v případě, že se podaří zaplnit uvolněné místo z řad náhradníků. 

Vzhledem k plánovanému programu bude počet míst v jednotlivých dnech omezen na 20 žáků. Zápis proběhne v pondělí 25.1. od 17:00 do 17:45 v 5.oddělením školní družiny (boční vchod do školy).

Při přijímání mají přednost žáci zaměstnaných samoživitelů a dále žáci jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni.

Bude-li v den přihlášek na některý den více zájemců než je limitní počet, bude o přijatých rozhodnuto losem v rámci skupiny zájemců. Další zájemci se posunou do pozice náhradníků.

Pokud nedojde v den přihlášek k naplnění stavu budou další zájemci přijímáni v pořadí v jaké v dalších dnech podají přihlášku.