Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Pravidla pro žáky v karanténě

01.10.2020 10:18

Vážení rodiče,

všichni víme, že je nutno dodržovat pravidla pro omezení šíření nemoci Covid 19. Mezi tato opatření patří karanténa osob, které přišly do kontaktu s osobou, která onemocněla. Jsme rádi, že toto opatření dodržujete a neposíláte nám žáky v karanténě do školy. 

Přesto, karanténa není onemocnění, a žák proto nemá žádný důvod, aby nepokračoval ve výuce.

Povinností takového žáka, potažmo jeho zákonného zástupce, je vyžádat si od učitelů, kteří žáka učí, podklady pro domácí přípravu.  Povinností žáka je ze zákona příprava na výuku i v době karantény.

Učitelé jsou povinni vám, alespoň v hlavních předmětech, tyto informace poskytnout.

Po návratu žáka do školy bude u žáka nepřipravenost na výuku tolerována jeden, ve výjimečných případech maximálně dva školní dny.

 

Mgr. Jan Mareš

ředitel ZŠ Starodubečská 413