Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Pravidla pro testování a karantény žáků od 17.1.

11.01.2022 08:47

Od 17.1.2022 se budou opět testovat všichni žáci (očkovaní, neočkovaní i ti, kteří prodělali Covid) jedenkrát týdně, a to vždy v pondělí. Pokud je žák v pondělí nepřítomen, posouvá se termín testování na první den, kdy v daném týdnu žák dorazí do školy. (Čtvrteční testování je tak tento čtvrtek naposledy.)

V případě, že je žák v rámci tohoto screeningového testování vyhodnocen jako potenciálně Covid pozitivní, odchází domů (za doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě písemného vyjádření, že zákonný zástupce za žáka přebírá plnou zodpovědnost). Následně žák absolvuje PCR test, na který dostane žádanku od Hygienické stanice.

Je-li PCR test negativní, může se vrátit se do školy.

Je-li PCR test pozitivní, informuje zákonný zástupce o této skutečnosti co nejdříve školu, a žák odchází do izolace. 

Izolace je nařízena osobám s pozitivním PCR testem, nebo osobám, které mají pozitivní antigenní test provedený poskytovatelem zdravotnických služeb a současně příznaky onemocnění Copvid-19 a to v délce 5 dnů. Izolace je ukončena: 

  • po minimálně pěti dnech od prvního pozitivního odběru v případě, že žák nevykazuje klinické příznaky nemoci. 
  • na základě negitvního RT-PCR testu. 
  • v případě, že žák vykazuje klinické příznaky nemoci, po uplynutí nejméně dvou dnů od okamžiku, kdy tyto klinické příznaky odezněly, a nesmí být celkově kratší než pět dní. 
Všem osobám, které se vrací z izolace, se striktně doporučuje nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu v budově školy, včetně výuky, po dobu pěti následujících kalendářních dnů.
 
Karanténa se nařizuje žákům, kteří byli s pozitivně testovaným žákem v rizikovém kontaktu v některém ze dvou předcházejících dnů před absolvováním PCR testu s pozitvním výsledkem. 
Karanténa se netýká žáků, kteří jsou kompletně očkování proti nemoci Covid, nebo tuto nemoc prodělali v posledních 6-ti měsících. 
Karanténa má nově délku trvání 5 dní od posledního rizikového kontaktu a její ukončení není již podmíněno získáním potvrzení o negativním PCR testu, pokud se u žáka v této době neprojeví příznaky nemoci Covid.
V případě, že se v průběhu karantény projeví příznaky nemoci, bude této osobě nařízen RT-PCR test a při pozitivním výsledku bude nařízena izolace.
I v případě návratu žáků z karantény je po dobu následujících 5-ti dnů striktně doporučeno použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu v budově školy, včetně výuky.
 
Ostatní pravidla pobytu a pohybu ve škole zůstávájí zachována, ruší se pouze povinnost mít zakryty dýchací cesty při výuce cizích jazyků a dalších předmětů, ve kterých dochází ke kontaktu žáků více tříd. I nadále však je toto opatření doporučeno.