Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Prales dětem - environmentální výchova

31.03.2015 11:59

V pondělí 30. 3. přijeli na naši školu zástupci Spolku Prales dětem – Milan Jeglík a Zuzka Koloušková, kteří založili a podporují projekt Green Life. Tento projekt se zabývá záchranou ekosystému v severní části ostrova Sumatra. Je zde Národní park Leuser, kde se nachází mnoho ohrožených druhů zvířat i poničené velké plochy pralesa.

Výchovně vzdělávací projekt NEPZ – NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY ZEMĚ byl uzpůsoben dle věku dětí a podle aktivity těch nejmenších bylo vidět, že tento program se jim líbil. Mohly si sáhnout na odlitek tlapy samice tygra sumaterského a aktivně se zapojily do debaty s Milanem.

Tento výchovně vzdělávací projekt vede děti k pochopení významu divoké přírody, vnímání jejího ohrožení a nutné ochraně.

Starší děti, kromě jiného, zhlédly animovaný film o tom, jak člověk ničí naši planetu Zemi. Milan nechal na dětech, ať si informace z tohoto filmu přeberou samy a zapřemýšlí o tom, jak vlastně žijeme, co můžeme udělat pro nás lidi, abychom zde mohli ještě žít po další generace.

Na závěr padly různé dotazy a i po skončení programu se děti seskupily kolem Milana a Zuzky a měly spoustu dalších otázek. Bylo vidět, že toto téma je zajímá, že nejsou lhostejné k ochraně přírody a fungování naší planety.

Před vlastním programem proběhla minulý týden na naší škole akce - sběr novin a letáků. Účelem bylo, aby si každý, kdo přinese balíček, uvědomil, že je třeba chránit přírodu, především rostliny, protože bez nich bychom neměli kyslík. Děkujeme všem, kteří se zapojili do této akce, kdy jsme obdrželi za tento sběr 1450,- Kč, které byly předány Milanovi na závěr programu. Děti se měly rozhodnout, na co se peníze využijí a prakticky jednohlasně si vybraly záchranu pralesa. Tím pádem zachránily více jak 1,5 aru (10 x 10m) deštného pralesa (1 ar = 900,- Kč).

Spolek Prales dětem má další výchovně vzdělávací programy a doufáme, že na podzim se opět setkáme, abychom si popovídali o mořích a oceánech a o životě pod hladinou.

Fotky najdete ve fotogalerii.

více o společnosti: www.pralesdetem.cz