Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Požadavky na sešity II.stupeň

29.08.2022 13:53

Anglický jazyk:6.-9.ročník: 1x sešit 544 (malý linkovaný), 1x slovníček A5 (typizovaný; příp. 1x sešit 544), desky A4 na vkládání materiálů

Ruský jazyk: 7.ročník: 1x sešit 544 (malý linkovaný), desky A4 na vkládání materiálů

8.-9.ročník: školní sešit – lze pokračovat dále, 1x slovníček A5 (typizovaný; příp. 1x sešit 544), desky A4 na vkládámí materiálů

Španělský jazyk: 7.ročník: 2x sešit 524

8.-9. ročník: pokračují v sešitech z loňska

Německý jazyk: 7.ročník: 1x sešit 524, 1x slovníček A5 (typizovaný; příp. 1x sešit 544)

Matematika: 6.-9.ročník - 1x sešit 445 nebo 465 (velký kostičkovaný) + rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, pravítko nebo trojúhelník, úhloměr, kružítko, ořezané tužky nebo mikrotužka), kalkulačka středoškolská

Chemie: 8.-9.ročník - 1x sešit 545 (malý kostičkovaný), 8.A,C desky A4 s košilkami na pracovní listy

Fyzika: 6.-9.ročník - 1x sešit 445 (velký kostičkovaný) - lze pokračovat dále

Fyzikální praktika: 6. a 8.ročník - desky A4 s košilkami na pracovní listy

Přírodopis:6.-9.ročník - 1x sešit 540 nebo 560 (malý nelinkovaný), 6.-7.ročník desky A4 s košilkami na pracovní listy

Zeměpis: 6.-7.ročník - 1 x 444, 1x sešit 524 (malý linkovaný tenký)

Zeměpis: 8.-9.ročník - 1x sešit 524 (malý linkovaný tenký), pracovní sešit

Dějepis: 6.ročník: 1x sešit 544 ( malý linkovaný), 7-9.ročník – mohou pokračovat v sešitech z loňska, 6.-8.ročník - 1x 524 (na testy)

Výchova k občanství: 8.-9.ročník - 1x sešit 524 (malý linkovaný tenký), lze pokračovat z loňska

Výchova ke zdraví: 6. a 9.ročník - 1x sešit 524 (malý linkovaný tenký)

Hudební výchova: 6.-9.ročník - 1x sešit 524 (malý linkovaný tenký)

Tělesná výchova: 6.-9. ročník - sálová obuv do tělocvičny, sportovní obuv na ven, sportovní oděv

Příklad nevhodné obuvy na tělesnou výchovu: odkaz

 


Český jazyk:

pí uč. Vlčková – 7.A, 8.A, 8.C

1x sešit 544 nebo 564, 3x sešit 524 (tenký malý linkovaný)

pí uč. Nožičková - 7.B, 8.B, 9.B

2x 544 nebo 564, 2x sešit 524, 1x desky A4 + fólie na zakládání prací

pí uč. Brožová - 6.C

2x 544 nebo 564, 2x sešit 524, 1x desky A4 + fólie na zakládání prací

pí uč. Haubeltová:

6.A, 6. B

1 x 564 ( silnější malý linkovaný ), 3 x 524 ( tenký malý linkovaný ) – společně si nadepíšeme

(uvítám sešívačku pro připnutí písem. prací do Pracovních sešitů – stačí malá, odlehčená)

7. C, 9. A 

Pokračujete v loňských sešitech, máte-li je už popsané, stejně jako 6.A,B včetně sešívačky.                    


Cvičení z českého jazyka - 9.ročník

V anketě Žákovské knížky se přihlásilo z  9. A 18 žáků, z 9. B 20 žáků. Škola objednává každému za sníženou cenu avizovaný komplet– za cenu 349 Kč. (Komplet Přijímačky 9 - Český jazyk a literatura + Přijímačky 9 - Matematika + E-learning) Budu v září vybírat peníze v hotovosti.

Každý by měl mít desky A4 s rychlovazačem, do nichž si bude připínat fólie s dalšími testy.