Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Potvrzení o negativním výsledku testu pro účely kroužků nebo služeb.

29.04.2021 17:21

Pro účely kroužků nebo služeb (např. kadeřník) není třeba potvrzení o negativním výsledku testu žáka školy. Plně stačí čestné prohlášení zákonných zástupců, že žák školy byl testován s negativním výsledkem.