Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Postupný návrat žáků k návštěvám školy.

04.05.2020 10:54

Vážení rodiče,

v návaznosti na rozhodnutí MŠMT o postupném otevírání škol bych vám rád podal informace, jakým způsobem bude tato záležitost probíhat v případě naší školy. Informace budu podávat postupně tak, jak budou jednotlivé kroky ze strany školy připraveny. 

V každém případě platí skutečnost, že od 11.5. bude škola v některých dnech otevřena pro žáky 9. ročníku za účelem zkvalitnění přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. 

Od 25.5. pak bude škola otevřena pro žáky prvního stupně.

Ani v jednom případě není účast na školní výuce povinná, a bude probíhat za přísných hygienických podmínek a pravidel. K návštěvě školy bude zapotřebí vyplnit a poslat přihlášku a čestné prohlášení a to do stanoveného termínu. Obojí bude v nejbližších dnech k dispozici na webových stránkách školy. 

Současně bude probíhat on-line výuka pro žáky, kteří zůstanou až do koce školního roku doma.

Sledujte proto prosím pravidelně web školy. Současně budete o jednotlivých krocích informování prostřednictvím třídních učitelů a v případě druhého stupně i prostřednictvím Bakalářů.

Mgr. Jan Mareš

ředitel ZŠ