Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Postup v případě, že vaše dítě bylo testováno ve škole pozitivně.

09.04.2021 10:58
  1. Škola na základě pozitvního výsledku testu informuje zákonné zástupce a vystaví pro ně potvrzení.
  2. Rodič na základě této informace odvede dítě ze školy a následně provede rezervaci na PCR test na stránce https://testovani.uzis.cz/. (K testování s sebou vezme potvrzení školy o výsledku antigenního testu.)
  3. Po absolvování PCR testu neprodleně informuje o jeho výsledku školu.
  4. V případě pozitivního výsledku PCR testu rodič kontaktuje lékaře svého dítěte a škola kontaktuje Hygienickou stanici.
  5. V případě negativního výsledku PCR testu se žák znovu zapojí do výuky.