Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Porovnání výsledků testů

28.06.2013 14:34

Při hodnocení výchovně vzdělávací práce školy mohou být některé postoje rodičů a veřejnosti subjektivní. Objektivním ukazatelem jsou výsledky letošního celoplošného testování žáků 5. a 9. tříd, kde výsledky žáků jsou srovnávány se žáky v celorepublikovém měřítku. Celkově lze říci, že výsledky naší školy ve většině ukazatelů je vyšší, než je celorepublikový průměr.

Přehledná tabulka:

Předmět

Třída

Celorepublikově v %

Naše škola v %

Čj

5.třída

68%

72%

M

5.třída

48%

46%

ČJ

9.třída

69%

75%

AJ

5.třída

75%

78%

AJ

9.třída

61%

63%

M

9.třída

48%

57%

 

Dalším měřeným ukazatelem jsou výsledky klasifikace žáků na konci školního roku. Z celkového počtu žáků 321, 240 žáků dosáhlo vyznamenání, což je 63,55%.

Dané statistické údaje svědčí o tom, že úroveň výchovně vzdělávací práce této školy je více než dobrá, ale i přesto budeme hledat způsoby a metody, jak tuto úroveň zvýšit