Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Policista v 1. oddělení

25.04.2016 14:26

V pátek 22.dubna opět navštívil poručík Holub 1. oddělení ŠD. Děti se na něj těšily, neboť od poslední návštěvy uplynulo mnoho času. Pan policista si s dětmi povídal o bezpečnosti silničního provozu, rozdal dětem Poldovy omalovánky, kterých je sám autorem, a společně si objasňovali situace, se kterými se děti mohou setkat v reálném životě. Na závěr besedy mu děti předaly na oplátku obrázky, které samy namalovaly.