Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Policie ČR (pan Holub) - 1.A, 8.A, 5.A, 9.A, 9.B

05.05.2016 01:21

Ve středu 4. 5. se konaly velmi zajímavé a poutavé přednášky pana Holuba z Preventivně informačního oddělení PČR. Hned při příchodu se na něj vrhly děti z 1. A, kterým věnoval 45 minut svého drahocenného času, poté jeho kroky směřovaly do 8. třídy, kde promluvil o důstojnosti, agresi, pomoci, šikaně, trestních činech. Dále byl vyslán do horního parta k žákům 5. A, kde si s žáky povídal o kyberšikaně. Jeho středeční výprava končila u žáků devátých tříd, se kterými probral téma přestupků, trestní odpovědnosti, zaměřil se na právní vědomí deváťáků!

Všichni se chovali velmi hezky a pan Holub odcházel se slovy: „Tak v červnu se uvidíme zase!“

Hurá!

P.T.