Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Policie ČR opět ve škole - přednášky pana Holuba (2.A, 1.C, 4.A, 3.A, 9.A, 9.B)

04.11.2015 21:53

Ve středu 4. 11. k nám do školy opět zavítal pan Bc. Jan Holub z Preventivně informační skupiny správy hlavního města Prahy. Přednášející děti například seznamoval na konkrétních příkladech a případech z policejní praxe s rozdíly v pojmech krádež, loupež, vydírání, omezování osobní svobody, znásilnění, šikana. Upozorňoval na nebezpečí kontaktu s cizími osobami, způsoby bránění, ale také vysvětloval, že neoznámení trestného činu, o kterém člověk ví, je samotné také právně postižitelné. V devátých třídách diskutoval s žáky i o migrační vlně a prvních láskách.

O přestávce si měli žáci možnost vyzkoušet různé doplňky, které policie používá (obušky, útočnou pušku aj.).

Přednášky byly opět velmi povedené. Děkujeme! Těšíme se na příští setkání!