Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Pokyny pro testování žáků a zaměstnanců od 1.1.2022

01.01.2022 16:24

Se začátkem nového roku dochází ke změnám v systému preventivního testování na školách.

Testování bude probíhat od 3. do 16. ledna dvakrát týdně, každé pondělí a každý čtvrtek. Testovat se budou všichni žáci a všichni zaměstnanci bez ohledu na to, zda byli nebo nebyli očkováni, zda prodělali nemoc nebo neprodělali.

Všichni zaměstnanci i žáci budou mít nasazenu roušku po celou dobu pobytu ve škole, až do ukončení testování. 

Poté platí stejná pravidla, která platila před vánoci. To znamená, ve třídě mohou být žáci při výuce bez roušky, ve společných prostorách školy vždy s rouškou. Na chodbách a dalších společných prostorách se nesmí svačit a ani pít. 

Odmítne-li žák absolvovat screeningové testování, je povinnen mít nasazenu roušku, nebo respirátor po celou dobu pobytu v budově školy a dodržovat odstup minimálně 1,5 metru od všech svých spolužáků.

Vše ostatní bude probíhat stejně jako před Vánoci. 

Od 17.1. by mělo screeningové testování pokračovat, ale již pouze jedenkrát týdně, jako před Vánoci. To se však v návaznosti na vývoj pandemie může ještě změnit.


S pozdravem a přáním hodně zdraví, štěstí, úspěchu, klidu a pohody v roce 2022,

Mgr. Jan Mareš​ - ředitel ZŠ