Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Podzimní úklid okolí ZŠ

10.11.2013 17:43

Ve středu 6. 11. a čtvrtek 7. 11. se konal podzimní úklid okolí školy. Zúčastnili se ho žáci 8. A a tento týden ho dokončí i žáci 9. A. K těmto krokům jsme vyzvali nejstarší žáky a naším skromným cílem bylo a je přispět k lepšímu uvědomování si žáků školy, jak se chovat ke svému okolí. Zároveň bychom rádi vyjádřili poděkování rodičům za jejich zapůjčené pracovní pomůcky a městskému úřadu za potřebné nářadí!

Moc si toho vážíme a věříme, že pomyslnou štafetu na jaře převezme 7. A, 7. B a 6. A.

Žáci školního parlamentu a Ticháčková