Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Pochvala žákům školy za vzorné poskytnutí první pomoci

14.01.2020 16:34

Dostala se mi do e-mailové pošty pochvala žákům školy za dnešní poskytnutí první pomoci. Přesto, že neznám jména konkrétních žáků, jsem hrdý na to, že se v naší škole vyskytují žáci, kteří jsou schopni takto reagovat. Těmto žákům touto cestou děkuji.

Přikládám konkrétní znění e-mailu s pochvalou:

"Vážený pane řediteli,

dnes (14. 1.) jsem se u pošty v Dubči dostal k poskytnutí první pomoci jednomu z Vašich žáků, který opakovaně ztratil vědomí, to beru jako hasič jako svojí povinnost. Nicméně co mě velmi příjemně překvapilo, bylo to, že na místě bylo několik Vašich žáků, kteří již zavolali záchrannou službu a snažili se poskytovat první pomoc. 
 
Bohužel nevím jména žáků, předpokládám 7-9 třída. Jejich činnost byla příkladná a určitě zaslouží pochvalu, poskytnutí první pomoci by mělo být samozřejmostí, ale mnohdy není.
 
S přáním pěkného dne

Mgr. Karel Polák
Starosta SDH 
 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Sbor dobrovolných hasičů Praha - Dubeč
Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 - Dubeč"