Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

PČR (pan Holub) v 2.B,3.B,1.B,4.B,5.B,5.A

14.02.2016 10:36

Ve čtvrtek 11. 2. k nám do školy opět zavítal pan Bc. Jan Holub z Preventivně informační skupiny správy hlavního města Prahy. Pan Holub žáky seznamoval na konkrétních příkladech a případech z policejní praxe s pojmy šikana, krádež aj. Upozorňoval na nebezpečí kontaktu s cizími osobami, způsoby bránění, ale také promlouval o nástrahách v dopravním provozu, jak se v určitých nebezpečných situacích zachovat a čemu předcházet. Nezapomněl dětem přinést svůj velký baťoh plný překvapení (zbraní a různých pomůcek, které používá, používala nejen PČR).

Přednášky byly opět velmi poutavé! Děkujeme! Těšíme se na příští setkání! P.T.