Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

PČR na druhém stupni a ve školní družině (6.B, 9.B, 8.tř., 6.A, 9.A, 7.tř.) - přednášky p. Holuba

04.03.2016 09:39

V pondělí 29.2. k nám opět zavítal zbožňovaný pan nadpraporčík Holub z Preventivně informačního oddělení PČR. Tentokrát celý svůj den věnoval žákům druhého stupně. Pan Holub opět velmi poutavě žáků vyprávěl o různých – jim blízkým – nesnázích, jejich předcházení, šikaně. Zaměřil se i na nástrahy, které se skrývají na sociálních sítích. Promluvil o osobním bezpečí a respektování autorit. Obohatil svůj výklad o příběhy z policejní praxe (s dobrým, ale i se špatným koncem). Kromě toho s žáky vedl vždy dialog, odpovídal na všetečné otázky a neopomněl dětem nabídnout pomoc v nouzi. Jeho přednášky jsou velmi populární – školní obecenstvo je přímo hltá. Pan Holub dokáže žáky zaujmout, jeho vyprávění jsou nejen poučná, zajímavá, ale i vtipná. Jsme velmi rádi, že s námi dlouhodobě spolupracuje.  P.T.