Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Parlament školy

06.11.2019 13:59

Schůzka perlamentu školy se uskutečnila 31.10. Účast zástupců jednotlivých tříd byla 100%.

Na programu byly probrány stanovy a pravidla parlamentu, nedostatky a závady technického a hygienického vybavení školy a vztahy učitelů a žáků. Všechny připomínky zástupců parlamentu jsou již v řešení. Příští schůzka parlamentu se uskuteční 28.11. v 9.40 hod. opět v tělocvičně.