Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Pan Holub (PČR) - 7.A, 5.A, 5.B, 2.B, 3.B, 4.B

13.12.2015 21:35

V pátek 11. 12.  se u nás opět konaly přednášky nadpraporčíka Bc. Jana Holuba z Preventivně informačního oddělení PČR. Zavítal do 5.A, 5.B, 7.A, 4.B, 2.B, 3.B, kde se věnoval tématům např. šikana, kyberšikana, nebezpeční pyrotechniky aj. Vše doplnil opět svými životními a pracovními zkušenostmi.

Přednášky byly jako vždy zajímavé a velice nás bavily! Děkujeme přednášejícímu nprap. Bc. Janu Holubovi a těšíme se příště. P.T.