Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Památník Terezín

19.11.2018 09:43

Ve středu 14. 11. 2018 navštívily třídy 5. A a 5. B Památník Terezín.

 

V České republice jde o jedinou instituci tohoto typu. Jejím posláním je uchovávat památku obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace.

 

Žáci si dopodrobna prohlédli Malou pevnost včetně návštěvy kina, kde viděli části krátkého lživého  filmu vytvořeného jako propagace pro Červený kříž. Poté jsme navštívili Muzeum ghetta, kde byly fotografie i obrázky židovských dětí, které nepřežily hrůzy II. sv. války. Dozvěděli jsme se o obdivuhodných, ale v dnešní době pro nás i zcela obyčejných věcech, které se v Terezíně uskutečnily a o lidech, kteří zde žili.

Další zastávkou byla  Magdeburská kasárna, kde v patře je zrekonstruovaná jedna místnost -  vězeňská ubikace pro 60 žen  z doby ghetta. Mezi dospělými, kteří terezínským ghetem prošli bylo mnoho osobností z řad spisovatelů, divadelníků, malířů, hudebníků, filozofů …. a většina z nich, včetně dětí, byla převezena ještě do strašnějších koncentračních táborů, které byly definitivní - vyhlazovací.

 

Na závěr naší exkurze jsme postáli na hřbitově a vstoupili do krematoria. Neubránili jsme se tomu, abychom na tomto obzvlášť pietním místě nezapálili svíčky.

 

Všechny nás návštěva Terezína hluboce oslovila.