Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Oznámení pro rodiče

05.01.2016 08:57

Z důvodu nemoci bude na začátku kalendářního roku dlouhodobě chybět paní učitelka Ticháčková. Výuka v jejich předmětech bude po dobu její absence zajištěna prostřednictvím náhradních vyučujících. Všichni, kteří byli do této výuky zapojeni, mají odpovídající pedagogické vzdělání a aprobaci na předměty, které budou vyučovat, bez ohledu na to, v jaké pozici na naší škole působí. Tím je garantována kontinuita a pokračující kvalita výuky v souladu se ŠVP školy.

Mgr. Jan Mareš - ředitel ZŠ