Centrum pro objevitelský způsob výuky, nejlepší místo pro děti

Základní škola, Starodubečská 413

Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč, 107 00

tel: 272 701 838

reditel@zsdubec.cz
272 701 838

Otevření nové učebny

03.05.2016 09:25

V pondělí 2.5. jsme slavnostně otevřeli nově vybudovanou odbornou učebnu - fyzikálně-chemickou laboratoř. Slavnostního otevření se zúčastnil pan starosta Tošil a zástupci odboru školství z MČ Praha 15.

Po slavnostním přestřihnutí pásky se do učebny nahrnuli žáci prvního i druhého stupně školy, kteří byli zvědavi, kde bude probíhat převážná většina hodin fyziky, chemie a na prvním stupni občas i přírodovědy.

Paní učitelka Dolejšová připravila pro slavnostní otevření několik zajímavých pokusů z chemie, paní učitelka Slánská a pan ředitel doplnili pestrou nabídku několika pokusy z fyziky. Zájem o pokusy byl velký, a tak doufáme, že tato učebna přispěje k oživení zájmu o studium přírodních jevů na naší škole.

Učebna bude i v budoucnosti postupně dovybavována dalšími učebními pomůckami a měřicími přístroji podle potřeb výuky fyziky a chemie a finančních možností školy. Další fotografie ze slavnostního otevření naleznete ve fotogalerii.